Sahlgrenskapodden

#4 – Roger Olofsson Bagge om unika canceroperationer och vikten av forskning

May 8, 2018

"Kroppsdelen är då kirurgiskt bortkopplad via slangar, och sedan sköljer vi den med dödliga doser av cellgift."