Sahlgrenskapodden

#1 – Emilie Stiwing om cystisk fibros

February 28, 2018

"Man möts av sjuksköterskorna på transplantationsavdelningen, och blir nästan bemött som en prinsessa när man kommer in och ska få ett nytt organ."