Avsnitt 12 – Marie Berg om att barnmorska är världens bästa yrke

February 13, 2019

"Det är ett mirakel att vara med när ett barn föds. Det blir aldrig rutin."

00:0000:00

Avsnitt 11 – Ludger Grote om vikten av sömn

January 17, 2019

"Sömnen är som en cateringservice till hjärnan. Den fyller på."

00:0000:00

Avsnitt 10 – Pia Löwhagen Hendén och Bertil Andersson om att lyfta frågan om organdonation till närstående i akut sorg

December 19, 2018

"Jag har mött argumentet att vi inte kan ha en plats med en avliden person, vi har så många levande som vi behöver hjälpa. Men då glömmer man bort hur många döende som den här avlidna personen kan hjälpa."

00:0000:00

Avsnitt 9 – Sandra Johansson om att föda tvillingar i vecka 25

November 7, 2018

"De behöver ha namn nu. De kan inte ligga uppe på neo i de här stora plastkuvöserna utan namn."

00:0000:00

Avsnitt 8 – Christian Calonne om att vårda rättspsykiatriska patienter

October 10, 2018

"Så länge man inte har mött patienten är det enkelt att köpa medias bild."

00:0000:00

Avsnitt 7 – Eva Danieli om att göra hembesök hos sköra äldre

September 12, 2018

"Vi ska täcka upp glappet som är från att patienten skrivs ut från sjukhuset tills primärvården tar över."

00:0000:00

Avsnitt 6 – Anna Johansson om hur det är att arbeta på en vårdavdelning

July 13, 2018

"Vi har väldigt bra stöttning på arbetet, vi kan skratta och gråta och vi gör det tillsammans. Vi har jättebra stöttning av våra närmsta chefer som jobbar hårt för att vi ska ha det bra på avdelningen"

00:0000:00

Avsnitt 5 – Emma Lukic om förbättrade väntetider på Östra sjukhusets akutmottagning

June 13, 2018

"Det skapar inga löpsedlar att 'jag åkte till akuten, jag fick snabbt hjälp och sedan åkte jag hem'. Det är en historia som ingen är intresserad av att läsa."

00:0000:00

Avsnitt 4 – Roger Olofsson Bagge om unika canceroperationer och vikten av forskning

May 8, 2018

"Kroppsdelen är då kirurgiskt bortkopplad via slangar, och sedan sköljer vi den med dödliga doser av cellgift."

00:0000:00

Avsnitt 3 – Katarina Mellbin om ett yrkesliv som operationssjuksköterska

April 16, 2018

"Har man jobbat här med spännande grejer kan man nästan höra pulsen slå när man åker förbi i backen, även om man sitter i bilen med radion på."

00:0000:00