Sahlgrenskapodden

#10 – Pia Löwhagen Hendén och Bertil Andersson om organdonation

December 19, 2018

"Jag har mött argumentet att vi inte kan ha en plats med en avliden person, vi har så många levande som vi behöver hjälpa. Men då glömmer man bort hur många döende som den här avlidna personen kan hjälpa."