Avsnitt 7 – Eva Danieli om att göra hembesök hos sköra äldre

September 12, 2018

"Vi ska täcka upp glappet som är från att patienten skrivs ut från sjukhuset tills primärvården tar över."

00:0000:00