Sahlgrenskapodden

#8 – Christian Calonne om att vårda rättspsykiatriska patienter

October 10, 2018

"Så länge man inte har mött patienten är det enkelt att köpa medias bild."