Sahlgrenskapodden
Avsnitt 7 – Eva Danieli om att göra hembesök hos sköra äldre

Avsnitt 7 – Eva Danieli om att göra hembesök hos sköra äldre

September 12, 2018

"Vi ska täcka upp glappet som är från att patienten skrivs ut från sjukhuset tills primärvården tar över."

Avsnitt 6 – Anna Johansson om hur det är att arbeta på en vårdavdelning

Avsnitt 6 – Anna Johansson om hur det är att arbeta på en vårdavdelning

July 13, 2018

"Vi har väldigt bra stöttning på arbetet, vi kan skratta och gråta och vi gör det tillsammans. Vi har jättebra stöttning av våra närmsta chefer som jobbar hårt för att vi ska ha det bra på avdelningen"

Avsnitt 5 – Emma Lukic om förbättrade väntetider på Östra sjukhusets akutmottagning

Avsnitt 5 – Emma Lukic om förbättrade väntetider på Östra sjukhusets akutmottagning

June 13, 2018

"Det skapar inga löpsedlar att 'jag åkte till akuten, jag fick snabbt hjälp och sedan åkte jag hem'. Det är en historia som ingen är intresserad av att läsa."

Avsnitt 4 – Roger Olofsson Bagge om unika canceroperationer och vikten av forskning

Avsnitt 4 – Roger Olofsson Bagge om unika canceroperationer och vikten av forskning

May 8, 2018

"Kroppsdelen är då kirurgiskt bortkopplad via slangar, och sedan sköljer vi den med dödliga doser av cellgift."

Avsnitt 3 – Katarina Mellbin om ett yrkesliv som operationssjuksköterska

Avsnitt 3 – Katarina Mellbin om ett yrkesliv som operationssjuksköterska

April 16, 2018

"Har man jobbat här med spännande grejer kan man nästan höra pulsen slå när man åker förbi i backen, även om man sitter i bilen med radion på."

Avsnitt 2 – Sofia Lann om bröstcancer

Avsnitt 2 – Sofia Lann om bröstcancer

March 26, 2018

"Jag kanske kan bli uppäten av en haj eller något mer spännande, men att dö av cancer ska jag inte göra."

Avsnitt 1 – Emilie Stiwing om cystisk fibros

Avsnitt 1 – Emilie Stiwing om cystisk fibros

February 28, 2018

"Man möts av sjuksköterskorna på transplantationsavdelningen, och blir nästan bemött som en prinsessa när man kommer in och ska få ett nytt organ."