Sahlgrenskapodden
#14 – Valeria Castro, läkaren som blev känd över en natt tack vare ett Facebookinlägg

#14 – Valeria Castro, läkaren som blev känd över en natt tack vare ett Facebookinlägg

April 11, 2019

”Det är viktigt att känna att man orkar ett helt arbetsliv och att klara av att arbeta på det sättet vi gör”.

#13 - Anna-Clara Collén om sjukhusets satsning på sköra äldre

#13 - Anna-Clara Collén om sjukhusets satsning på sköra äldre

March 13, 2019

"Vi vill göra saker bättre hela tiden, för även om man är gammal och skör och i slutet av sitt liv så är det otroligt viktigt att upprätthålla bra livskvalitet "

#12 – Marie Berg om att barnmorska är världens bästa yrke

#12 – Marie Berg om att barnmorska är världens bästa yrke

February 13, 2019

"Det är ett mirakel att vara med när ett barn föds. Det blir aldrig rutin."

#11 – Ludger Grote om vikten av sömn

#11 – Ludger Grote om vikten av sömn

January 17, 2019

"Sömnen är som en cateringservice till hjärnan. Den fyller på."

#10 – Pia Löwhagen Hendén och Bertil Andersson om organdonation

#10 – Pia Löwhagen Hendén och Bertil Andersson om organdonation

December 19, 2018

"Jag har mött argumentet att vi inte kan ha en plats med en avliden person, vi har så många levande som vi behöver hjälpa. Men då glömmer man bort hur många döende som den här avlidna personen kan hjälpa."

#9 – Sandra Johansson om att föda tvillingar i vecka 25

#9 – Sandra Johansson om att föda tvillingar i vecka 25

November 7, 2018

"De behöver ha namn nu. De kan inte ligga uppe på neo i de här stora plastkuvöserna utan namn."

#8 – Christian Calonne om att vårda rättspsykiatriska patienter

#8 – Christian Calonne om att vårda rättspsykiatriska patienter

October 10, 2018

"Så länge man inte har mött patienten är det enkelt att köpa medias bild."

#7 – Eva Danieli om att göra hembesök hos sköra äldre

#7 – Eva Danieli om att göra hembesök hos sköra äldre

September 12, 2018

"Vi ska täcka upp glappet som är från att patienten skrivs ut från sjukhuset tills primärvården tar över."

#6 – Anna Johansson om hur det är att arbeta på en vårdavdelning

#6 – Anna Johansson om hur det är att arbeta på en vårdavdelning

July 13, 2018

"Vi har väldigt bra stöttning på arbetet, vi kan skratta och gråta och vi gör det tillsammans. Vi har jättebra stöttning av våra närmsta chefer som jobbar hårt för att vi ska ha det bra på avdelningen"

#5 – Emma Lukic om förbättrade väntetider på Östra sjukhusets akutmottagning

#5 – Emma Lukic om förbättrade väntetider på Östra sjukhusets akutmottagning

June 13, 2018

"Det skapar inga löpsedlar att 'jag åkte till akuten, jag fick snabbt hjälp och sedan åkte jag hem'. Det är en historia som ingen är intresserad av att läsa."