Sahlgrenskapodden

#18 HIV - den medicinska revolutionen

December 2, 2019

"Från att ha varit en 100% dödlig sjukdom till att idag kunna rädda de allra flesta", Magnus Gisslén, ansvarig HIV-läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.