Operationsköerna som vuxit under pandemin har under hösten stadigt minskat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - bland annat tack vare extrainsatser gjorda med en unik metod. Nu trappar sjukhuset ytterligare upp satsningen på att beta av köerna.

I Sahlgrenskapodden avsnitt 43 berättar initiativtagare och verksamhetschef Anna Elander om det speciella sätt som arbetet drivs på och om planerna inför 2022 att ge fler patienter vård inom närtid.  Medverkar gör också narkosläkare Hamid Mansouri, en av flera pensionerade specialister som varit inne och jobbat med kökortningsprojektet.

För dig som inte kan ta del av en ljudfil, finns här en transkribering av avsnittet

Share | Download(Loading)
Podbean App

Play this podcast on Podbean App